top of page

Financiële bijdrage voor activiteiten Burendag

BARENDRECHT- Burendag is dé dag waarop men gezellig samenkomt met de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Dit jaar vindt Burendag plaats op zaterdag 24 september. Voor wie een leuke activiteit wil organiseren, kan KijkopWelzijn een financiële bijdrage beschikbaar stellen. Op de landelijke website van het Oranje Fonds kan men de geplande activiteit voor Burendag aanmelden en normaal gesproken een financiële aanvraag indienen voor de te maken kosten. Dit jaar zijn er echter al dusdanig veel aanvragen voor budget gehonoreerd, dat het fonds geen nieuwe aanvragen meer in behandeling kan nemen. Om het toch mogelijk te maken een activiteit op Burendag te organiseren, kunnen geïnteresseerden nu een aanvraag voor budget indienen bij KijkopWelzijn. Hiervoor is nodig: een korte omschrijving van de activiteit, de locatie, datgene waar eventueel ondersteuning bij gewenst is, het benodigde budget en de contactgegevens. De aanvraag is tot 17 september 2022 in te dienen bij het Wijk- en Vrijwilligerswerk van KijkopWelzijn, bereikbaar via mail. Voor meer informatie kunt u ook terecht op dit e-mailadres of op telefoonnummer 0180 691 800.


38 weergaven0 opmerkingen

Коментарі


bottom of page