top of page

Home-Start BAR heeft ruimte voor nieuwe vrijwilligers

BARENDRECHT - Home-Start BAR komt graag in contact met enthousiaste mensen die het leuk vinden om een jong gezin tijdelijk een extra steuntje in de rug te geven. Het gaat om gezinnen die het even wat lastiger hebben. Bijvoorbeeld doordat zij te maken hebben met ziekte, overbelasting, weinig steun van andere mensen of onbekendheid met de omgeving. Meestal is er een wekelijks, laagdrempelig contact met het gezin. Dit kan telefonisch zijn of door het bezoeken van de familie. Geregeld gaat de vrijwilliger ook samen met het gezin op pad in de eigen omgeving. De behoefte van de ouder is het uitgangspunt voor de invulling van de ondersteuning. De gezinnen wonen in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.Home-Start biedt vrijwilligers de kans om op een leuke en goede manier in contact te komen met andere gezinnen en daar zelf ook veel van te leren. Home-Startvrijwilligers worden professioneel ondersteund, werken volgens een erkende methodiek en worden goed op het vrijwilligerswerk voorbereid door het volgen van een cursus. De uitvoerder CJG Rijnmond zorgt voor een onkostenvergoeding.

Home-Start vraagt van de vrijwilligers dat zij het leuk vinden om op een ontspannen manier mee te denken en mee te doen in het gezin. Daarom is opvoedingservaring en flexibiliteit in het denken heel belangrijk.

Een moeder die gebruik maakte van Home-Start verwoordde de steun als volgt: ‘Op de home-startsite staat dat er hulp wordt geboden van iemand die naast je staat en niet erboven. Dit is in de praktijk ook echt zo. Het voelde als een soort vriendin die langs kwam’.


Wie belangstelling heeft kan vrijblijvend contact opnemen met de coördinator van Home-Start BAR: Jeanette Dekker: j.dekker@cjgrijnmond.nl of bel: 06-35124547.

www.home-start.nl

30 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page