top of page

DIENSTEN

KijkopWelzijn organiseert activiteiten voor en biedt ondersteuning aan verschillende groepen, zoals ouderen, jongeren en mantelzorgers. We luisteren daarbij graag naar uw vragen, wensen of ideeën. KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. De organisatie richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen zoals ouderen, bepaalde groepen jongeren en mensen die in een sociaal isolement verkeren.

DIENSTEN

Buurtsportcoach

De Buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht. Dit door het huidige aanbod verder te verbreden en toegankelijk te maken voor alle bewoners.

Jeugd- en Jongerenwerk

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Het Jeugd- en Jongerenwerk draagt hieraan bij met verschillende activiteiten. 

Ouderenwerk

Het Ouderenwerk helpt ouderen in Barendrecht op allerlei manieren: door middel van huisbezoeken, themabijeenkomsten, individuele activiteiten en groepsactiviteiten. 

Mantelzorg Adviespunt

Het Mantelzorg Adviespunt ondersteunt mensen die langdurig en intensief voor iemand zorgen, ook wel mantelzorgers genoemd. Dit doen wij door individuele ondersteuning te bieden en cursussen en activiteiten te organiseren.

Vraagwijzer

Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn, inkomen of een ander onderwerp? Vraag het de Vraagwijzer. De consulenten van de Vraagwijzer denken met u mee en helpen bij het vinden van een oplossing. 

Wijk- en Vrijwilligerswerk

Als sociaal makelaars helpen wij bewoners om activiteiten te organiseren in de buurt. Ook bieden wij ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor gesignaleerde problemen, of wij brengen u in contact met organisaties die u verder kunnen helpen

bottom of page