top of page

OVER ONS

Downloads

Alles voor en met elkaar. KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. KijkopWelzijn richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Denk hierbij aan jongeren in een sociaal isolement, mantelzorgers en ouderen. Maar ook op alle vrijwilligers en buurtbewoners in Barendrecht. Heeft u een vraag? De professionals helpen u graag verder! 

Onze diensten bestaan uit: Jeugd- en Jongerenwerk, Buurtsportcoach, Mantelzorg  Adviespunt, Ouderenwerk, Wijk- en Vrijwilligerswerk en Vraagwijzer. Hieronder vallen diverse projecten zoals bijvoorbeeld Eenzaamheid, de Kruidenier Koerier en ANWB AutoMaatje.

Missie en Visie

Samen een stap verder in welzijn is onze bedoeling. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van Barendrecht, van jong tot oud, op zijn of haar eigen manier kan deelnemen aan onze samenleving.

 

Wat betekent onze bedoeling Samen een stap verder in welzijn? Dit is op meerdere manieren uit te leggen. Een ieder is uniek en dat geldt ook voor de stappen die men zet in zijn of haar welzijnsbehoefte. Iedere levensweg kent uitdagingen. Wij lopen graag mee tijdens levensgebeurtenissen wanneer een inwoner een welzijnsvraag heeft. Iedere stap telt! Hoe groot of klein deze ook is. Zo zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, jongeren die eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun eigen buurt willen organiseren. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

 

Tevens gaat ons team waar nodig een stap verder. Waar het zorglandschap bekend staat om wet- en regelgeving en strikte kaders, kan KijkopWelzijn kijken naar de persoon. En daar waar nodig zetten wij een stap verder. Op die manier doen wij er alles aan om te voorkomen, dat mensen verdwaald raken in een voor hen onbekend landschap en voorzien wij hen van advies, ondersteuning en mogelijk een doorverwijzing.

 

Onze professionals en vrijwilligers dragen bij door onder andere ondersteuning, advisering, coaching en/of activering. De welzijnsvragen kennen een brede diversiteit. Wij zijn actief op de domeinen: Jeugd- en Jongerenwerk, Buurtsportcoach, Mantelzorg  Adviespunt, Ouderenwerk, Wijk- en Vrijwilligerswerk en Vraagwijzer.

 

KijkopWelzijn is een lerende organisatie in een complexe samenleving. Dit vraagt om ruimte geven en nemen, flexibiliteit, nieuwsgierig zijn naar elkaar en durven innoveren. Om samen met vrijwilligers, maatschappelijke partners en inwoners een samenhangend geheel van activiteiten en/of diensten te realiseren, moet er samenwerking zijn op zowel uitvoerend, tactisch als strategisch niveau.  Een ieder die werkzaam is voor onze stichting draagt onderstaande drie kernwaarden uit:

 

Klantgericht

Wij onderzoeken de wensen en behoeften vanuit de leefwereld van de inwoners en vertalen deze naar activiteiten en dienstverlening. Wij leren door ervaringen, staan open voor nieuwe informatie en feedback om daaruit lering te trekken.

 

Deskundig

Wij stimuleren innovatie, kennis en expertise en zijn een lerende organisatie. Wij laten een gedegen en actuele kennis en deskundigheid met betrekking tot het werk zien.

 

Betrouwbaar

Wij staan voor onze inwoners in Barendrecht. Ons handelen kenmerkt zich door een respectvolle benadering, waarin privacy en onze afspraken nakomen belangrijk zijn.

#34.png
#36.png
bottom of page