OVER ONS

Downloads

Nieuw logo KijkopWelzijn

KijkopWelzijn een nieuw logo. De bekende rode ‘swoosh’ maakt plaats voor een blauwe weg. Tien jaar na de oprichting van de stichting was het tijd om het logo te vernieuwen met een fris ontwerp en passende kleur.

Logo KijkopWelzijn (PNG).png

Onze boodschap over welzijn

Mantelzorgers zijn onmisbaar en besparen hoge zorgkosten. Vrijwilligers zorgen voor een bruisend Barendrecht op het gebied van sport, kunst, cultuur, welzijn en alle andere sectoren. Ouderen zetten zich steeds langer in en maken hiervoor gebruik van de noodzakelijke ondersteuning. Het diverse sportaanbod in de wijken in laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. En jongerencoaching en verdiepende (groeps)activiteiten voor jongeren zien een toename in deelnemers.

In verband met bovenstaande trends stuurde wij in juli een belangrijke boodschap naar de politieke partijen in Barendrecht. Op basis van deze boodschap gaan wij graag met hen, en alle andere betrokkenen, in gesprek over de komende vier jaar. Wij gaan voor minder zorg en meer welzijn in de wijken. Blijf investeren in het welzijn van onze inwoners in Barendrecht! Download de volledige boodschap via de knop hiernaast. 

Alles voor en met elkaar. KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. KijkopWelzijn richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen in de samenleving. Denk hierbij aan jongeren in een sociaal isolement, mantelzorgers en ouderen. Maar ook voor alle vrijwilligers en buurtbewoners in Barendrecht. Heeft u een vraag? De professionals helpen u graag verder! 

Onze diensten bestaan uit, Jeugd- en Jongerenwerk, Buurtsportcoach, Mantelzorg  Adviespunt, Ouderenwerk, Wijk- en Vrijwilligerswerk en Vraagwijzer. Hieronder vallen diverse projecten zoals bijvoorbeeld Eenzaamheid, de Kruidenier Koerier en ANWB Automaatje.

#34.png

Missie en Visie

Samen een stap verder in welzijn is onze bedoeling. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van Barendrecht, van jong tot oud, op zijn of haar eigen manier kan deelnemen aan onze samenleving.

 

Wat betekent onze bedoeling Samen een stap verder in welzijn? Dit is op meerdere manieren uit te leggen. Een ieder is uniek en dat geldt ook voor de stappen die men zet in zijn of haar welzijnsbehoefte. Iedere levensweg kent uitdagingen. Wij lopen graag mee tijdens levensgebeurtenissen wanneer een inwoner een welzijnsvraag heeft. Iedere stap telt! Hoe groot of klein deze ook is. Zo zijn wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, jongeren die eenzaam zijn en/of inwoners die iets in hun eigen buurt willen organiseren. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

 

Tevens gaat ons team waar nodig een stap verder. Waar het zorglandschap bekend staat om wet- en regelgeving en strikte kaders, kan KijkopWelzijn kijken naar de persoon. En daar waar nodig zetten wij een stap verder. Op die manier doen wij er alles aan om te voorkomen, dat mensen verdwaald raken in een voor hen onbekend landschap en voorzien wij hen van advies, ondersteuning en mogelijk een doorverwijzing.

 

Onze professionals en vrijwilligers dragen bij door onder andere ondersteuning, advisering, coaching en/of activering. De welzijnsvragen kennen een brede diversiteit. Wij zijn actief op de domeinen: ouderenwerk, mantelzorg, wijken, vraagwijzer, vrijwilligerswerk, jongerenwerk en buurtsportcoaching.

 

KijkopWelzijn is een lerende organisatie in een complexe samenleving. Dit vraagt om ruimte geven en nemen, flexibiliteit, nieuwsgierig zijn naar elkaar en durven innoveren. Om samen met vrijwilligers, maatschappelijke partners en inwoners een samenhangend geheel van activiteiten en/of diensten te realiseren, moet er samenwerking zijn op zowel uitvoerend, tactisch als strategisch niveau.  Een ieder die werkzaam is voor onze stichting draagt onderstaande drie kernwaarden uit:

 

Klantgericht

Wij onderzoeken de wensen en behoeften vanuit de leefwereld van de inwoners en vertalen deze naar activiteiten en dienstverlening. Wij leren door ervaringen, staan open voor nieuwe informatie en feedback om daaruit lering te trekken.

 

Deskundig

Wij stimuleren innovatie, kennis en expertise en zijn een lerende organisatie. Wij laten een gedegen en actuele kennis en deskundigheid met betrekking tot het werk zien.

 

Betrouwbaar

Wij staan voor onze inwoners in Barendrecht. Ons handelen kenmerkt zich door een respectvolle benadering, waarin privacy en onze afspraken nakomen belangrijk zijn.

#36.png
#35.png