top of page

Rouw is als hutspot: soms is het intens verdrietig, soms vrolijk, andere keren kun je hardop lachen


In coronatijd, toen Lenny Janssen - ouderenadviseur bij KijkopWelzijn - steeds meer thuis moest werken, hoorde ze het steeds vaker: ik heb geen afscheid kunnen nemen van een geliefde.

Lenny belde Caroline Witt van het wijkteam en samen waren ze er al snel erover uit: hier moeten we iets mee doen. Als snel was de gespreksgroep Rouw en Verlies geboren.

In de groep van maximaal 8 mensen, gaan deelnemers samen in gesprek over onderwerpen als: het verlies onder ogen zien, omgaan met de pijn van het verlies en opnieuw een toekomst vorm (durven) geven. Dit jaar start er weer een nieuwe groep vanaf 25 september. De gespreksgroep komt 6 keer, maandelijks samen in Buurtkamer Vrijenburg, Vrijenburglaan 61 in Barendrecht.

Per gespreksgroep zijn twee gespreksleiders aanwezig. Bij de komende groep zijn dat Gerina Boere – van Reenen en Annemargreet Besters. We spreken één van de twee gespreksleiders van de aankomende groep: Annemargreet en Mylene Reiman - van Campen, deelnemer van de vorige editie over wat mensen precies kunnen verwachten van de gespreksgroep.


Mensen veilig laten voelen is heel belangrijk

Mylene: "Ik woonde nog maar heel kort in Barendrecht toen ik verbinding zocht om m'n sociale groep om me heen op te bouwen. Ik ging wandelen met ouderen en leerde Lenny kennen. Toen ik vertelde dat ik weduwe was, haakte Lenny daar op in en vertelde over de start van de gespreksgroep. Ik voelde direct: dit heb ik nodig. Ik ben ervan overtuigd dat je beter functioneert als je dit gevoel handvatten kunt geven. Heel bijzonder was, dat mijn werkgever in de kinderopvang het hier ook mee eens was en zei: wij werken mee om je uit te roosteren op de momenten van de gespreksgroep."

Lenny: “In deze en de vorige gespreksgroep werken KijkopWelzijn en het wijkteam nauw samen.

Het is voor ons heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de groep. Daarom zochten we ook dit keer een gespreksleider met ervaring in het begeleiden van (groepen) mensen. Die hebben we gevonden bij Annemargreet. Zij heeft 22 jaar ervaring als ambulant begeleider en is maatschappelijk werker 18+ bij het wijkteam Barendrecht.

Annemargreet: "Het is vaak een heel kwetsbaar onderwerp: wat is het dan een eer dat je op zo'n moment naast mensen mag staan, dat je mee mag wandelen op dat pad en dat mensen daar kracht uit kunnen halen."


Verlies van je oude positie

Mylene: "Rouw is soms ook het verlies van contact(en). Of van je oude positie Als partner van een geliefde bijvoorbeeld. Het kan gebeuren dat mensen in de omgeving niet weten wat ze moeten zeggen of dat ze denken: we hebben het er maar niet over, want anders is het niet gezellig. Dat kan heel kwetsend zijn. In de gespreksgroep is er aan de ene kant vaak herkenning en toch gaan mensen verschillend met rouw om. Dit zorgt ervoor dat we ook van elkaar kunnen leren."


Rouw is als hutspot

Annemargreet: "Het programma is tot stand gekomen met behulp van het boek 'Helpen bij Verlies en Verdriet' van Manu Keirse. Daarin worden vier rouwtaken beschreven die voor iedereen anders verlopen en ook door elkaar heen lopen. Zoals gezegd: iedereen gaat anders met rouw om. Maar het is belangrijk voor de gespreksgroep om een leidraad te hebben. Rouw is als een hutspot: soms is het intens verdrietig, soms vrolijk, andere keren kun je hardop lachen om daarna te huilen."

Annemargreet: "De gespreksgroep is geen therapie. Het doel is dat de groep elkaar ondersteunt en kracht uit zichzelf en elkaar haalt. Het gaat om het menselijke contact. De ontspannen sfeer draagt bij aan hoe je naar huis kunt gaan. Dat mensen kunnen denken: ik vind het zo fijn dat ik hier weer ben. Hier is de plek waar ik stil mag staan bij mijn verdriet. Hier kan terecht. En ermee aan het werk."


---

Meer weten over de gespreksgroep Rouw en Verlies? U kunt contact opnemen met KijkopWelzijn via info@kijkopwelzijn.nl of 0180-691800
81 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page