top of page

LOKAAL SPORTAKKOORD

Om sportambities in Barendrecht te realiseren

Check de uitleg van het Sportakkoord in dit filmpje!

PHOTO-2020-09-18-12-10-54-1024x625_edite

Informatie over het Sportakkoord.

Doe een aanvraag! 

In de gemeente Barendrecht is een lokaal sport- en beweegakkoord gesloten. In dit Sportakkoord maken betrokken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen realiseren. Organisaties en inwoners kunnen plannen indienen die bijdragen aan het behalen van een van de zes ambities. Deze plannen worden beoordeeld door de klankbordgroep.

De zes ambities

1. Inclusief sporten en ​bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

4. Positieve sportcultuur

5. Vaardig in bewegen

6. Topsport die inspireert

Deze bovenstaande zes ambities staan verder uitgewerkt in het Sportakkoord. Klik hier om het akkoord te downloaden. Of download hier de spelregels van het akkoord in een notendop. 

#36.png

Succesverhalen

Benieuwd wat allemaal mogelijk is vanuit het Lokaal Sportakkoord? Hieronder volgt een aantal succesverhalen van organisaties die u al voorgingen met een aanvraag bij het akkoord. 

Beweegtest

Steeds meer leerlingen uit het primair onderwijs hebben motorische problemen of bewegingsachterstand. Door beweegachterstanden beter te monitoren worden deze zichtbaar en wordt hier door de Buurtsportcoach en JCR-Judo gericht aanbod op gecreëerd, wat uiteindelijk de springplank is naar structureel sporten en bewegen.

Beweegtest.jpg
Inclusief.jpeg

Inclusief aanbod

Inclusiviteit is één van de zes thema’s van het lokale sport- en beweegakkoord. De Buurtsportcoach, Sportmee en de WMO-raad zetten zich in voor een inclusief en toegankelijk Barendrecht voor iedere inwoner. Een actief akkoord is het toegankelijk maken van sportaccommodaties. Denk aan een verbreding van het aanbod voor inwoners met een fysieke beperking (Rolstoelsporten en aanbod voor slechtzienden en slechthorenden), autisport, maar ook meer plekken voor onze senioren.

De gezonde school

Basisschool CBS de Hoeksteen is met de ondersteuning van het lokaal sport- en beweegakkoord gestart met het traject "De gezonde school". Binnen het reguliere onderwijs is voornamelijk aandacht voor de reguliere vakken zoals taal en rekenen. Het sporten en bewegen blijft vaak onderbelicht. Naast het reguliere aanbod binnen schooltijd, waar leerlingen in de pauze aan de slag gaan met een beweegcoach, verbindt het akkoord de school aan sportverenigingen welke naschools aanbod creëren voor leerlingen van de school, enkele voorbeelden hiervan zijn: Freerunnen, judo & karate.

Foto hoeksteen.jpg
bottom of page