top of page

Dementie

Dementie Vriendelijk Barendrecht
#2.png

Samen Dementievriendelijk: op 13 juni 2019 hebben diverse partijen uit Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard hun handtekening gezet onder de aanpak Dementie Vriendelijke Gemeente.

Dementie Vriendelijk Barendrecht

Wat is een dementievriendelijke gemeente? Dat is een gemeente die zich actief inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit doen we binnen Barendrecht door de kennis over de ziekte dementie te vergroten (het herkennen van en omgaan met mensen met dementie). Verschillende partners werken actief samen om kennis en krachten over dementie te bundelen. Tevens stimuleren en faciliteren we burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Daarnaast kijken we hoe we begeleiding op maat mogelijk kunnen maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Contactgroep Dementie 

Voor iedereen die zorgdraagt voor iemand met een vorm van dementie. Doel van deze ontmoetingen is lotgenotencontact, ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek.

De contactgroep komt iedere maand samen, de locatie wisselt tussen Bibliotheek 't Plein en het kantoor van KijkopWelzijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of 0180 691 800. Hieronder vindt u de locaties, data en tijden van de bijeenkomsten.

Carnisselande

Maandag 20 maart, 15 mei, 17 juli, 18 september,

20 november van 10.30 tot 11.30 uur

Bibliotheek ’t Plein, Middeldijkerplein 248

Oud-Barendrecht

Donderdag 23 februari, 20 april, 22 juni, 24 augustus,

26 oktober, 14 december van 13.00 tot 14.00 uur

Kantoor KijkopWelzijn, Binnenlandse Baan 30

Cursus dementie

De gemeente Barendrecht heeft er in 2019 voor getekend dat zij samen met de inwoners, organisaties en professionals, dementievriendelijk willen worden, zijn en blijven. Vanuit een werkgroep met verschillende organisaties zijn wij heel hard aan het werk om Barendrecht Dementie Vriendelijk te maken. Iets wat landelijk heel hoog in het vaandel staat. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000. Iedereen zal te maken gaan krijgen met dementie in zijn of haar omgeving. Is het niet privé, dan wel in de supermarkt, op straat, in het theater of tijdens uw sport.

 

Eén onderdeel waarmee wij binnen Barendrecht druk bezig zijn, is bewustwording van de ziekte dementie, aandacht voor de ziekte dementie. Dat heeft een groot maatschappelijk belang! Als onderdeel daarvan bieden we inwoners, professionals, vrijwilligers, etc. een training aan. Dit is een tijdsinvestering van maximaal 2,5 uur en voor u kosteloos, maar voor mensen met dementie onbetaalbaar!

 

Heeft u interesse in het volgen van deze training? Meld u dan aan! Bij voldoende animo zal er een datum worden gepland en zal de training gaan plaatsvinden op een locatie in Barendrecht.

Samen dementievriendelijk.png

Dementiejournaal: om de maand komt er een Dementiejournaal uit in zowel De Schakel als online. Het Dementiejournaal is een belangrijke manier om u als burger, bedrijf en/of organisatie te voorzien van informatie en kennis over dementie. Het is belangrijk om met elkaar inwoners met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Samen kunnen we Barendrecht dementievriendelijk maken en houden! Download de laatste versie hieronder.

_Dementiejournaal Barendrecht opzet oktober 2023.jpg

Informatiefilmpjes

In samenwerking met Aafje, Laurens, Bibliotheek AanZet en Alzheimer Nederland nemen wij maandelijks een filmpje op waarin een spreker meer verteld over een onderwerp dat te maken heeft met dementie. Terugkijken? Klik op de linkjes hieronder.

Casemanagement bij dementie: een casemanager helpt bij het vinden van de weg in alle wet- en regelgeving en denkt mee in alle (zorg)mogelijkheden die er zijn. In dit filmpje ziet u Yvonne Gokmen, casemanager dementie bij Aafje, die verteld wat zij allemaal doet.

Dementie & voeding: Met gezonde voeding kunt u veel bereiken. Heeft voeding te maken met dementie en wat is het effect? Diëtiste Ruya Ijzer geeft tips voor o.a. mantelzorgers hoe om te gaan met voeding wanneer iemand dementie heeft en de smaak en eetlust verandert. 

Wet Zorg en Dwang: Margriet Krijgsman is verpleegkundige bij Laurens en vertelt in het filmpje meer over de Wet Zorg en Dwang. De Wet Zorg en Dwang klinkt heel ingewikkeld, gewichtig en spannend maar is vooral bedoeld om mensen die zelf niet meer goed beslissingen kunnen nemen te beschermen en de juiste zorg te kunnen bieden. Dat geldt niet alleen voor mensen met dementie maar voor alle kwetsbare mensen.

Euthanasie bij Dementie: Of je nu voor vrijwilligere levensbeëindiging bent of bijvoorbeeld vanuit je levensovertuiging er ronduit tegen bent, dementie is een heel ernstige ziekte die de waardigheid en zelfbeschikking van mensen helemaal kan wegnemen. Het is belangrijk om van tevoren hier met je naasten over te spreken en zolang het nog kan ook duidelijk de wensen kenbaar te maken. Hoe de je dat? Over dit onderwerp zijn we in gesprek gegaan met Dominique Rijnja, verpleegkundige bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Dementievriendelijk afscheid nemen: De kans dat iemand met dementie afscheid moet nemen van een geliefd persoon, zal de komende jaren toenemen. Evelien Ligthart heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van een uitvaart waarbij juist ook rekening gehouden wordt met de nabestaande met dementie. 

Mobile Care & Domotica: Zo lang mogelijk thuis wonen, ook bij dementie! Natuurlijk is dat mooi, maar vaak ook erg moeilijk. Eenvoudige hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Mensen met dementie kunnen geen nieuwe dingen leren? Zeker wel! Jochem Schuwirth is werkzaam bij Aafje en vertelt en demonstreert op een enthousiaste manier wat de hulpmiddelen van Mobile Care ook voor thuiswonende mensen met dementie kunnen betekenen.

Mantelzorg en Eenzaamheid: Te gast is Annemiek Speetjens, ervaringsdeskundige als het gaat om zorgen voor iemand met dementie. Een bijzonder levensverhaal, waarin Annemiek vertelt over het ziekte proces van haar partner met dementie. De toekomstplannen, het wonen op het water, alles moest anders. Na het overlijden van haar partner komt er opnieuw iemand op haar pad, die ook lijdt aan dementie. Annemiek besluit om ook deze zorg weer op zich te nemen. Hoe en waarom? Ze vertelt het in dit interview.

Ergotherapie bij Dementie: Deze keer is te gast : Lindsey van Breemen. Zij is ergotherapeut en werkt met mensen met dementie in de thuissituatie. Lindsey maakt hierbij gebruikt van de EDOMAH methode. EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie én hun mantelzorger aan huis. Via deze methode is het mogelijk dat mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig blijven of zelfs nieuwe dingen leren die horen bij de dagelijkse praktijk. Daardoor wordt de mantelzorger zoveel mogelijk ontlast en kan de persoon met dementie zelfs langer thuis blijven wonen. Een erg interessant onderwerp!

bottom of page