top of page

Mensen maken Barendrecht: Bets van Roon


BARENDRECHT - Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Hun inzet is door de toenemende zorgvragen en vergrijzing de komende jaren harder nodig dan ooit. In 2021 – het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet – komt in deze rubriek elke twee weken een vrijwilliger aan het woord. Vandaag is dat Bets van Roon (67), secretaris van de Bewonersraad van Patrimonium.Wat doe je?

“Ik ben één van de zes vrijwillige bestuursleden van onze Bewonersraad. De Bewonersraad is sinds 1995 de vereniging van en voor huurders van Patrimonium. We vertolken de stem en mening van de huurders en werken nauw samen met de wijkvertegenwoordigers. Wij overleggen met Patrimonium over beleidszaken, participatie, onderhoud en herontwikkeling. Ook adviseren we over voorgestelde huurverhogingen. Als secretaris bereid ik onder andere vergaderingen voor en beantwoord ik mails van huurders. We hebben een eigen kantoor bij Patrimonium aan de Londen, maar ik werk ook veel thuis. Dan kruip ik gerust om 23.00 uur nog even achter de pc. Zelfs op vakantie houd ik de mail bij.”


Wat haalde jou over de streep om dit te gaan doen?

“In 1976 zijn we in dit huis van Patrimonium aan de Schoener komen wonen en we hebben er altijd met veel plezier gewoond. Ik ben een jaar wijkvertegenwoordiger geweest, dan ben je de ‘oren en ogen’ van de wijk. Ton Vet, de toenmalige voorzitter en initiatiefnemer van de Bewonersraad, heeft me gevraagd voor het bestuur. Dat was zo’n aimabele man: als hij wat vroeg, dan was je gelijk ‘om’… Er ging een wereld voor me open. In de Bewonersraad zie je ineens wat een corporatie allemaal doet en de regelgeving waaraan ze zich moeten houden zoals het passend toewijzen van sociale huurwoningen. Ik vind het zo leuk dat ik nu voor een derde termijn van vier jaar ben herkozen. Het is belangrijk om je koppie draaiende te houden, zeker na je pensioen. Dan blijf je scherp en kun je blijven meepraten. Ik ben ook actief geweest als Schuldhulpmaatje bij KijkopWelzijn en help nu mensen met hun thuisadministratie. Daarnaast zet ik me in bij de FNV Belastingservice en sinds 2005 bij de Zonnebloem.”


Wanneer maakt jouw inzet verschil voor de ander?

“Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor je eigen wijk en voor alle huurders van Patrimonium. Omdat ik al sinds 2010 secretaris ben, ben ik een vraagbaak voor mijn nieuwere collega-bestuursleden. Ik werk aan draaiboeken van onze werkzaamheden, zodat ik mijn taak ooit netjes kan overdragen. Ook als ‘gewone’ huurder kun je trouwens bijdragen aan het woonplezier in je wijk. Als ik met de hond een rondje loop, kijk ik altijd rond. Een losliggende tegel kun je tegenwoordig gemakkelijk digitaal melden bij de gemeente. Zo help je onveilige situaties voorkomen.”


Welke gebeurtenis is je bijgebleven?

“Door de corona-maatregelen konden wij geen fysieke Algemene Leden Vergadering houden en tot onze verrassing bleek de digitale vergadering een groot succes. Normaal gesproken komen vooral de wijkvertegenwoordigers, maar nu klikten veel huurders op de ‘link’ in de nieuwsbrief. We komen nog wijkvertegenwoordigers in de wijken te kort, dus als je je betrokken voelt bij je wijk en je vindt het leuk om nieuwe contacten op te doen, meld je dan bij de Bewonersraad.”


Informatie

Wil je zelf ervaren hoe fijn het is om je in te zetten voor een ander? Kijk op de site: https://bewonersraadpatrimoniu... . Of zoek naar een andere zinvolle taak op de vrijwilligersvacaturebank, https://vrijwilligerswerkbaren...tel. 0180-691802.

33 weergaven0 opmerkingen

댓글


bottom of page