top of page

Themabijeenkomst: Nadenken over het levenseinde

BARENDRECHT - Op dinsdagavond 13 december organiseert KijkopWelzijn een bijeenkomst rondom het thema ‘Nadenken over het levenseinde’. Bezoekers krijgen praktische, medische én emotionele informatie om na te denken over het laatste stuk van het leven. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Er worden onderwerpen besproken als reanimatie, wilsverklaring en euthanasie. Maar er komen ook vragen aan de orde als: Wat is lijden voor u? Wat zijn uw wensen en verwachtingen rondom uw levenseinde? Hoe kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden? Omdat het voor veel mensen niet gemakkelijk is hierover na te denken of er met naasten over te praten, kan de informatie op deze avond helpen dit onderwerp bespreekbaar te maken. De volgende gastsprekers komen aan het woord: Akke Boersma – van der Stoel: Specialist ouderengeneeskunde & Kaderarts palliatieve zorg Gerda Zevenhuizen: Oncologieverpleegkundige van het palliatief team van Aafje De avond vindt plaats in BLOK0180, Haarspitwei 9 in Barendrecht. De themabijeenkomst is gratis en duurt van 19.00 tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur). Voor koffie en thee wordt gezorgd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via mail of telefonisch op nummer 0180 691 800.47 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page