top of page
Red KijkopWelzijn

De gemeente Barendrecht is voornemens om meer dan 50% te bezuinigen op KijkopWelzijn in de komende anderhalf jaar. Dat heeft een grote impact op elke inwoner van Barendrecht. Helpt u ons dit besluit ongedaan maken? Teken hieronder de petitie. En iedereen is welkom om op 17 juni 20.00 uur naar het gemeentehuis te komen voor de commissievergadering.
 

Dit gebeurt er met uw handtekening en gegevens: Op 17 juni 2024 wordt er een lijst van mensen die deze petitie hebben ondertekend aan de gemeente overhandigd. Op 9 juli overhandigen wij de definitieve petitie aan de Gemeenteraad.

Teken hier de petitie
Algemeen.png
Beste Barendrechter,

Wij hebben een groot probleem en hebben u nu hard nodig voor het welzijn in Barendrecht. Daarom vragen wij u deze petitie te tekenen.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om meer dan 50% te bezuinigen op KijkopWelzijn en dus op het welzijn van de Barendrechtse inwoner. En dat terwijl er eigenlijk meer geld nodig is. Dit raakt iedereen in Barendrecht. Op deze manier streeft de gemeente Barendrecht ernaar om in 2025 de meest eenzame, onveilige en ongelukkige gemeente van Nederland te worden. Het college van Burgemeester en Wethouders laat de Barendrechter met dit besluit in de kou staan. Dat moeten we toch niet willen?

 

De samenleving wordt ouder, zorgorganisaties kunnen de vraag niet aan, er wordt steeds meer gevraagd van de krimpende groep mantelzorgers, jongeren ervaren steeds meer druk en problemen, er leven steeds meer mensen onder de armoedegrens en helaas zitten steeds meer mensen veel te vaak alleen thuis. Allemaal uitdagingen waar KijkopWelzijn zich momenteel keihard op in zet. Met dit voorstel zorgt de gemeente Barendrecht ervoor dat een heel groot deel van KijkopWelzijn moet stoppen.

 

Op dit moment weten wij nog niet wat de exacte gevolgen zijn van deze voorgenomen bezuiniging, maar we weten zeker dat deze enorm zijn. Een aantal mogelijke scenario’s voor 2025 en 2026 zijn:

  • Onze Mantelzorgconsulenten kunnen niet meer met u in gesprek, kunnen u niet meer ondersteunen en wij kunnen geen activiteiten organiseren zoals onze jaarlijkse kerstlunch.

  • Onze Ouderenadviseurs en de vrijwilligers komen niet meer bij u thuis. We organiseren geen themabijeenkomsten meer. Activiteiten zoals de koffieochtend in de Waterpoort of de Body & Mind in het Sociaal Hart komen te vervallen. De Ontmoetingsgids bestaat vanaf 2025 niet meer.

  • De Vraagwijzer heeft geen spreekuren meer, de maatjes Schuldhulp en maatjes Thuisadministratie zullen hun werk moeten stoppen.

  • De Lief & Leedstraten zullen ophouden te bestaan, bewonersinitiatieven kunnen niet meer op een financiële bijdrage rekenen. De jaarlijkse vrijwilligersmarkt stopt en de digitale vrijwilligersvacaturebank wordt offline gehaald.

  • De Kruidenier Koerier bezorgt geen boodschappen meer. ANWB Automaatje zal geen ritten meer verzorgen. Ook voor alle andere van onze 170 vrijwilligers is voortzetting van hun activiteiten onzeker.

  • Jongeren kunnen niet meer terecht in BLOK0180. The Hunt zal niet meer worden georganiseerd, Jonge Mantelzorgers worden niet meer ondersteund, Jongerenwerk op school stopt en de tienercentra moeten sluiten.

  • De Buurtsportcoach is niet meer te zien in de verschillende wijken van Barendrecht, honderden activiteiten per jaar komen te vervallen.

  • Diverse ketens met partners worden verbroken. Samenwerkingen met tientallen maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, huisartsen, zorgpartijen, scholen, politie en woningbouwcorporaties staan onder druk.

 

Het is niet de vraag óf bovenstaande activiteiten worden beïnvloed door een bezuiniging van meer dan 50%, maar de vraag is hoe groot de invloed zal zijn. Daarom hebben wij alle jongeren, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en partners nodig!

 

Teken hierboven de petitie. Deel deze met zoveel mogelijk mensen: buren, collega’s, cliënten, samenwerkingspartners. Hoe meer mensen onze petitie ondertekenen, hoe groter het signaal is richting de gemeente dat Barendrecht niet zonder KijkopWelzijn kan. Op 17 juni delen wij een eerste tussenstand met de gemeente en op 9 juli overhandigen wij de resultaten aan de gemeenteraad.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben of een boodschap hebben aangaande dit bezuinigingsvoornemen, horen wij graag van u via info@kijkopwelzijn.nl. Wij hopen op uw steun zodat we dit besluit kunnen terugdraaien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het hele team van KijkopWelzijn,

Tonia Ruybroek, Directeur-Bestuurder

bottom of page